OBYČEJNÁ PŘÍRODA ZELENÉHO SOKOLOVSKA

PŘÍRODA ••• KRAJINA ••• MĚSTO ••• VÝPRAVY ••• ZBYTEK


Vzácné, ohrožené a chráněné rostliny Sokolovska
- vybrané prezentační obrazy z přednášky roku 2010

Vzácní, chránění a ohrožení obojživelníci Sokolovska
- vybrané prezentační obrazy z přednášky roku 2011

Ochrana přírody - památné stromy

Ochrana přírody - zvláště chráněná území

Ochrana přírody - významný krajinný prvek

Ochrana přírody - územní systém ekologické stability (ÚSES)

Ochrana přírody - přírodní parky a krajinný ráz

Ochrany přírody - zvláštní ochrana rostlin a živočichů

Ochrana přírody - státní správa v oblasti ochrany přírody

Vývoj vegetace na výsypkách a Sokolovsku

Hledání přírody

 

OBYČEJNÁ PŘÍRODA ZELENÉHO SOKOLOVSKA •
zachyceno očima Petra Krásy
email: priroda.sokolovska@seznam.cz
© Petr Krása, 2011