OBYČEJNÁ PŘÍRODA ZELENÉHO SOKOLOVSKA

PŘÍRODA ••• KRAJINA ••• MĚSTO ••• VÝPRAVY ••• ZBYTEK


Vzácné, ohrožené a chráněné rostliny Sokolovska
- vybrané prezentační obrazy z přednášky roku 2010

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
zvonečník černý (Phyteuma nigrum)
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica)
leknín bělostný (Nymphaea candida)
prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)
prustka obecná (Hippuris vulgaris)
jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium)

 

 

OBYČEJNÁ PŘÍRODA ZELENÉHO SOKOLOVSKA •
zachyceno očima Petra Krásy
email: priroda.sokolovska@seznam.cz
© Petr Krása, 2011